Duurzaamheid

Zero CO2

Het Congrescentrum van Vestar wordt volledig verwarmd en gekoeld door energie die uit de bodem wordt onttrokken. Daarvoor is onder de parking een groot beoveld geïnstalleerd. Dit bestaat uit 160 verticale lussen van 150m diep. Zo vormt de bodem onder het gebouw één grote energiebuffer die het gebouw in de winter van warmte en in de zomer van koeling voorziet.

Door middel van en warmtepomp wordt de energie uit de bodem omgezet in koud en warm water. Het gebouw is voorzien van betonkernactivering wat wil zeggen dat in de betonnen structuur buisjes zijn ingegoten waar dit water door gestuurd wordt: koud water in de zomer, warm water in de winter. Zo blijft de kern van het gebouw op een stabiele temperatuur wat voor een aangenaam binnenklimaat zorgt.

Er werd gekozen voor een warmtepomp met een koelmiddel met een zeer laag Global Warming Potential (Rze 1234 heeft een GWP van 7). Ook op die manier draagt Vestar bij aan de klimaatdoelstellingen.

zuinig met energie

Het Congrescentrum werd gebouw volgens de BEN normen met een maximale isolatie van het dak, de muren en de ramen. Zo spreekt men van een passief gebouw waarbij de binnentemperatuur op een natuurlijke wijze stabiel blijft.
Het HVAC systeem waarbij we bodemenergie combineren met een warmtepomp en betonkernactivering is uiterst efficiënt doordat de temperatuurverschillen tussen de energiebron (de bodem) en de energieafgifte (de gebouwstructuur) veel kleiner zijn dan bij klassieke oplossingen voor koelen en verwarmen.

Maar ook de ventilatie is efficiënt geregeld met energieterugwinning in de luchtgroepen en variabel gestuurde debieten naar de verschillende zalen zodat de verluchting overal kan afgestemd worden op het aantal aanwezigen.
In de zalen werd gekozen voor zuinige ledverlichting die zichzelf regelt afhankelijk van het gebruik van de zaal en de hoeveelheid daglicht die via de grote ramen naar binnen komt.

zon en water

Vestar maakt optimaal gebruik van de energie die de natuur ons ter beschikking stelt. Het dak van het gebouw is voor de volledige oppervlakte bedekt met zonnepanelen. Deze energie wordt onder andere gebruikt voor het laden van elektrische wagens in de parkeergarage in de kelder.
Er gaat geen druppel regenwater verloren! We vangen het regenwater dat op het dak valt op en gebruiken het voor de spoeling van de toiletten, het regenwater dat op de tuin en het plein terecht komt wordt opgeslagen en hergebruikt voor de tuinbesproeiing.

meten is weten

Vestar laat niets aan het toeval over. We monitoren alle energiestromen digitaal zodat abnormale verbruiken onmiddellijk aan het licht komen. Maandelijks worden de gegevens geanalyseerd en geëvalueerd om te zoeken naar opportuniteiten om het energieverbruik verder te verminderen.

SDG’s

Door van duurzaam bouwen een prioriteit te maken draagt Vestar actief bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en de klimaatdoelstellingen van de Europese Gemeenschap.

Meer info over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vindt u op https;//www.sdgs.be/nl/sdgs

© 2024 Vestar
Privacy policy | Cookie policy